SOZO Energia Wypełnianie wniosku w programie "CZYSTE POWIETRZE"

Oferujemy Państwu pomoc w wypełnieniu wniosku w programie “Czyste Powietrze”, który złożyć należy do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Zapraszamy osoby, które są zainteresowane przeprowadzeniem termomodernizacji domu jednorodzinnego w ramach ww. programu i uzyskania dotacji (wysokość dotacji określona jest na podstawie wysokości dochodów osoby składającej wniosek), dotacji i pożyczki na te działania lub samej pożyczki (np. na zakup i montaż instalacji PV).

Program “Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wnioski są rozpatrywane przez właściwe terytorialnie WFOŚiGW zgodnie z oceną własną wniosków i kolejnością ich wpływu, dlatego nie możemy zagwarantować Państwu otrzymania dofinansowania. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zostały one rozpatrzone przez WFOŚiGW pozytywnie.

Pomoc przy wnioskach:

Malwina Lisiecka, tel. 601 349 556

sozolisiecka@wp.pl