Wypełnianie wniosku POMOC

Oferujemy Państwu pomoc w wypełnieniu wniosku w programie “Czyste Powietrze", który złożyć należy do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Wypełnienie
wniosku

Zapraszamy osoby, które są zainteresowane przeprowadzeniem termomodernizacji domu jednorodzinnego w ramach ww. programu i uzyskania dotacji (wysokość dotacji określona jest na podstawie wysokości dochodów osoby składającej wniosek), dotacji i pożyczki na te działania lub samej pożyczki (np. na zakup i montaż instalacji PV).

Wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne muszą być udokumentowane fakturami VAT.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Wypełnij formularz


  Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, piętro 10
  00-124 Warszawa
  2 oddział:
  Budy Siennickie 61, 05-190 Nasielsk

  Copyright @ 2022 sozoenergia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone