SOZO dla rolników

INSTALACJA PV TAŃSZA O 25% DLA PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

O co chodzi?

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych m. in. na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) a więc również instalacji fotowoltaicznej.

INSTALACJA PV TAŃSZA O 25%

INSTALACJA PV TAŃSZA O 25%

Ulga ta przysługuje podatnikom podatku rolnego jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych m. in. na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) a więc również instalacji fotowoltaicznej.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w art. 13 ust. 1.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników do wypełnienia formularza poniżej. Przybliżymy temat i razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Wypełnij formularz


    Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, piętro 10
    00-124 Warszawa
    2 oddział:
    Budy Siennickie 61, 05-190 Nasielsk

    Copyright @ 2022 sozoenergia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone