SOZO Energia Nasz zespół

TADEUSZ LISIECKI
Właściciel SOZO Energia, Dyrektor ds. technicznych

certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego Instalator OZE

MALWINA LISIECKA
Doradca ds. inwestycji, obsługa prawna
Zespół Techniczny